studiokahn

חדש! ספר הרצל גולץ

120 ILS 50 ILS
הספר מודפס במהדורה יוקרתית על דפי מונקן איכותיים בגודל 23.5 על 31.5.
מכיל 82 עמודים עם תמונות גדולות של קולקציית "הרצל" ו-"גולץ