studiokahn
חדש! ספר הרצל גולץ

חדש! ספר הרצל גולץ

120 ILS50 ILS
הספר מודפס במהדורה יוקרתית על דפי מונקן איכותיים בגודל 23.5 על 31.5.
מכיל 82 עמודים עם תמונות גדולות של קולקציית "הרצל" ו-"גולץ